SAL8142, Act: V°48.2 (77 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°48.2  
Act
Date: 1473-09-03

Transcription

2020-08-26 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) saluyt met kennissen der wairheyt/
doen te weten(e) dat opden dach van heden voir ons comen es/
in p(ro)pren p(er)sone katline vaes weduwe jans wijlen vander hallen/
ende heeft met hue(re)n vryen eygen(en) wille in alle der best(er) forme(n)/
en(de) manie(re)n soe dat nae recht best mach diene(n) en(de) behoe(re)n wettelic/
ghemechticht en(de) volcome(n) macht ghegeve(n) janne van ost ende/
balthasar van zaussent ende elken van hen besundert bring(er) van/
desen O(m)me alle der voirs(creven) katline(n) schulden te loven(e) en(de) dair omtrent/
diemin hair schuldich es oft naemaels wesen sal aen wat p(er)soene(n)/
oft goeden dat dat sijn mach te manen teysschen op te bue(re)n en(de)/
tontfanghen den schulde(re)n van hue(re)n ontfanghe quijt te schilden/
en(de) quijtan(cie) te gheven de selve schulden aen en(de) tegen eenyegelijken/
met rechte te vervolghen(e) te bedinghen(e) te wynnen(e) en(de) te verliesen/
uutsedt en(de) (com)posicie te maken(e) ende allet tghene dair inne te/
doene en(de) te vorderen(e) het sij inden rechte oft and(er)ssins dat de/
selve katline selve doen soude oft mochte waert dat sij p(rese)nt/
en(de) voir oeghen wa(r)e P(ro)mittens rat(um) due(re)nde dese p(ro)curacie totte(n)/
wederroepe der selv(er) katline(n) ende niet langhe(r) cor(am) duffle vice/
burg(imagistr)[o] blanck(aer)t hoeve(n) scab(inis) sept(embris) iii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus