SAL8142, Act: V°67.2 (112 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°67.2  
Act
Date: 1473-09-18

Transcription

2020-08-28 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) marie van kesselle [wed(uwe) als voirs(creven)] heeft gelooft den selve(n) henricke/
vander varent hue(re)n behoude(n) zone tontheffen(e) scadeloes van die(n)/
halve(n) rijder erf(lick) aen adriane goerlakens en(de) noch van eene(n) rins/
gul(den) erf(lick) aen arnde de waersege(re) dair voe(r) de selve henrick des/
voirs(creven) wijlen jans sijns sweers borge bleve(n) es met scep(enen) brieve(n)/
van loven(e) d(air) op gemaect En(de) den selve(n) (½) rijd(er) en(de) eene(n) rins gul(den)/
jairlix in behoirlijken tijden gelde(n) betalen en(de) assigne(re)n sal nae/
inhoud(en) vande(n) scep(enen) brieve(n) van lov(en) d(air) op ghemaect ende dair/
toe soe vele te doene dat den voirs(creven) henricke en(de) sijne(n) goide(n) vast/
en(de) zeker sijn moghe cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus