SAL8142, Act: V°73.2 (124 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°73.2  
Act
Date: 1473-09-20

Transcription

2020-08-28 by myriam bols
It(em) arnt de smet pet(er) ackerman ende stas van bolloe inde(n)/
name van hen selven en(de) inden name vanden ande(re)n laten hue(re)n/
medegesellen die sij in desen op hen ghenome(n) hebbe(n) ende/
ghelooft te vervane hebben hen ghesubmitteert in deendrechtige/
uutsprake van gielijse van duffle en(de) gorijse vranx van hue(re)n/
gheschelle als sij uutstaen(de) hebben teghen willem(me) maes/
voirs(creven) aengaen(de) den zaken [inden] voirs(creven) [(com)p(ro)misse begrepe(n)] in sulk(er) vuegen dat sij huer/
eendrechtige uutsprake doen sullen bynne(n) den tijde ghelijck/
inden selve(n) (com)promisse begrepe(n) steet cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus