SAL8142, Act: V°83.2 (147 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°83.2  
Act
Date: 1473-10-01

Transcription

2020-08-31 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren zullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide d(er) stat van loven(e) saluyt/
doen cont en(de) te weten dat opden dach datum van/
desen voir ons comen en(de) gestaen zijn gheert ende/
katlijne smeets kynde(re) wilen amelrijcx smeets te/
weten(e) de voirs(creven) ka(tlij)[ne] met eenen mombair haer/
in desen verleent en(de) hebben geconstitueert gesedt/
volcomen macht procuracie en(de) auctoriteit gegeven/
totten wederroepen d(er) selver gheerde de smet hue(re)n/
oem te bescudden te verantweerden en(de) te bedingen te/
[wynnen en(de) te verliesen] alle en(de) yegelwelcke hue(r) erfgoede en(de) voiraen alle hue(r)/
jairgulde chijsen renten erfpachten en(de) sculden te mane(n)/
teysschen opteboren en(de) tontfanghen dair voirte pande(n)/
te daghe(n) rasteme(n)ten te doen legghen die met/
rechte texequeren voir alle gerichten gheestelic ende/
weerlic na gewoente vand(er) plaetsen dair dat behoeve(n)/
sal getuyghen ofs behoeft te leiden d(er) weder p(ar)tien/
getuygen te sien zweren die te batte(re)n also dicwille/
en(de) menich werven als des behoeve(n) sal Te replice(re)n/
en(de) te duplice(re)n also wale int principael als int/
accessoir also dicwille en(de) menichwerven als des/
behoeve(n) sal en(de) vortaen generalic en(de) specialic/
allet ghene in des vors(creven) is te doene des de/
vors(creven) gheert en(de) ka(tlij)[ne] selve souden mogen doen/
telker tijt oft zij tegenwordich en(de) voer oghen wa(r)en/
het wa(r)e de vors(creven) erfgoede met jairscharen uut te/
gheven oft andersins Promitt(entes) ratu(m) salvo iusto/
calculo cor(am) tybe burg(imagistr)[o] blanckart iud(oco) absoloens/
scabinis oct(obris) prima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus