SAL8142, Act: V°89.3 (162 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°89.3  
Act
Date: 1473-10-13

Transcription

2020-09-13 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jan van bruesele geheten de ruyte(re) onse/
ingesetene heeft wettelic gemechticht en(de) volcomen macht geg(even)/
en(de) met des(er) l(ette)ren mechtich maict en(de) volcomen macht gheeft amande en(de) henr(icke)/
zijnen sone(n) [p(ri)us emancip(atis)] goirde vanden hove en(de) laureyse de molde(re) becke(r)/
beyde behuwde soenen des voirs(creven) jans en(de) elken bizunder thoenre/
des(er) om alle des voirs(creven) jans tsijse rinten pachten lijftochten/
en(de) ande(r) sculden diemen hem nu sculdich es of namails wesen/
sal Te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculd(ere)n/
van heuren on[t]fanghe quijt te schelden en(de) quitancie te gheven/
minlike yffeninghe en(de) composicie d(aer)af te maken de selve tsijze/
rinten pachten en(de) sculden en(de) alle zijn ande(re) saken en(de) stucken/
die hij nu te doen heeft oft namails hebben sal moegen in/
aenlegg(er)s of verweerd(er)s stad aen en(de) tegen eenenyegeliken/
met rechte te vervolgen en(de) te bedingen die te wynnen en(de) te/
verliesen tallen plaetsen en(de) voer alle gerichten daer dat behoeve(n)/
en(de) te doen sal wesen en(de) alle manie(re)n en(de) articulen va(n) rechte/
dair toe te vord(ere)n die na recht of costume vand(er) plaetsen dair/
dat geboert behoiren moegen Ende voirts alle tghene (et)c(etera) Geloven(de)/
vast (et)c(etera) cu(m) computa(ci)[o(n)e] (et) revoc(aci)[o(n)e] cor(am) petro potent substituto/
burg(imagist)[ro] iud(oco) abs(oloens) marcels oct(obris) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus