SAL8142, Act: V°98.2 (179 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°98.2  
Act
Date: 1473-10-16

Transcription

2020-10-02 by myriam bols
Tvo(n)nisse tusschen henrick van bechem van die vander vrijheyt/
es van sinte peet(er)s manschape van loven(e) in deen zijde ende jan/
van bechem sijns brueder zone in dande(re) alse van dien dat de/
selve jan van bechem sijns brueders zone de goede des voirs(creven) wijlen/
henricx van bechem in rastamente ghedaen hadde also de selve/
henrick te kennen gaff voir e(n)nighe voirw(er)de(n) en(de) condicie(n) dair inne/
de selve jan meynde dat de voirs(creven) henrick aen hem schuld(ich) wa(r)e te/
voldoene Dair op de voirs(creven) henrick als sinte peet(er)sman en(de) uut/
zake(n) van sijnre vrijheit de zake alh(ier) betoghen hadde voir meye(r) en(de)/
sinte peet(er)s ma(n)ne(n) Ende de voirs(creven) jan t(er) ander zijden dair teghen brachte/
een r(e)ctificacie vanden ma(n)nen van leene willems van pulle inden/
bijvanck van lyere dat de voirs(creven) jan voir den voirs(creven) leenhoff ende/
ma(n)nen ald(air) come(n) es ende heeft ald(air) ghelooft van dien ald(air) inden/
leenhof rechts te plegen(e) ten ynde uut verthiende en(de) afgaende/
alle sijnre vrijheyt dair teghen te behulpen ghelijck die (re)ctificacie/
vanden hove voirs(creven) dat inhielt en(de) begrijpt Soe es ghewijst/
dat de voirs(creven) sinte peet(er)s ma(n)ne de zake dair o(m)me tvoirs(creven) rastam(en)t/
bij janne voirs(creven) ghedaen es setten t(er) plaetssen dair tselve rastam(en)t/
ghedaen es o(m)me dair van dien rechts te plegen(e) Ende oft de [selve] sinte/
peet(er)s man e(n)nich ander ghebreck heeft dat hij dat mach opdoen/
cor(am) lyemi(n)ghen absoloens milit(e) blanck(aer)t iu(doco) absoloens m(er)cels hoeve(n)/
lynden octobr(is) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus