SAL8144, Act: R°124.2-V°124.1 (204 of 480)
Search Act
previous | next
Act R°124.2-V°124.1  
Act
Date: 1477-12-24

Transcription

2023-11-07 by Walter De Laet
Alse vander questie(n) die over lang geweest is voir den rade/
vander stad tusscen he(re)n jan van langrode prieste(r) voirghenge(r)/
en(de) procu(reu)r tsgoidshuys van vlierbeke in deen zijde en(de) henric/
van buetsele vettnwarier? janssone in dande(re) aldair de voirs(creven)/
henric yesch van achterstelle van geleverden keerssen va(n) soute/
van smoute van vyghen van smeere van zeepe en(de) andere va(n)/
cleyne(n) pe(n)newerden vanden jare(n) lxxii en lxxiii gedragen(de) ge(re)ke(n)ts/
ghelts sessen(de)vijftich stuv(er)s ende vanden jare lxxiiii acht r(ijns)guld(en) te/
xx stuvers stuc drie pl(a)c(ken) voir den stuv(er) ongerekents en(de) onbetaels/
ghelts beghe(re)nde dair af betalinge want hij boot op zijnen eedt/
te thoenen houden datme(n) hem dat alnoch also sculdich en(de) tachter/
was Ende want de voirs(creven) her jan tanderen tijden in p(rese)ncie(n) vanden/
wethouders ov(er) gegeve(n) hadde de(n) voirs(creven) henr(icke) van buetsele den eedt/
alsoe de wet dat gecleert heeft en(de) den voirs(creven) he(re)n janne/
dach betekent is geweest eenwerff anderwerf en(de) derdewerf/
om den voirs(creven) eedt taenhoiren ende dair op tallege(re)n oft he(m)/
gelieft ghadde ende niet gecomen en is noch bode gesonde(n) en
//
heeft Soe eist dat bij gemeyne(n) overdrage de voirs(creven) henric op/
zijnen eedt dien hij lijflijc d(air) toe gedaen heeft te heilige(n)/
genome(n) en(de) gezworen datmen hem alnoch de voirs(creven) lvi/
stuv(er)s ende achte rijnsguld(en) sculdich ende tachter is Actu(m)/
in pleno (con)silio dece(m)br(is) xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-08-13 by The Administrator