SAL8144, Act: V°84b.3-R°85.1 (154 of 480)
Search Act
previous | next
Act V°84b.3-R°85.1  
Act
Date: 1477-10-28

Transcription

2023-10-30 by Walter De Laet
It(em) dit bekin comt spruyten(de) uut eene(n) coepe van xiiii roeden beempts/
gelegen te herent t(er) plaetsen geheeten op hemelr(ijc) tussche(n) den/
goeden roelofs roelofs in ii zijden en(de) der wed(uwen) heyns inde derde
//
dat de voirs(creven) henr(ic) en(de) henric wilen deenkens zijn vad(er) ov(er) vele/
ja(r)en v(er)cochten den voirs(creven) wilen diericken voir eygen d(air)af men/
de contrarie bevonden heeft want het is medepant met ande(re)n/
goeden aen ja(n)ne van nethen(en) geheeten vand(en) ryele voir drie mudde/
even(en) erfs pachts Te dien ynde oft dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) magdalene/
den voirs(creven) henr(icke) tvoirs(creven) beempdeken voir hem zijnen erve(n) ende/
nacomelingen peyselic en(de) vredelijc sal laten volghen tewigen dagen/
soe v(er)re zij jaerlijcx hue(r) betalinge vanden voirs(creven) (½) r(ins) guld(en) heft/
en(de) gecrigen can oft dat dafquiten gesciet cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2023-10-15 by Nick Van den Broeck