SAL8145, Act: R°1.4 (2 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°1.4  
Act
Date: 1478-06-26

Transcription

2020-06-11 by Pieter Soetewey
It(em) jan mychiel zone wijlen jans wonen(de) tons(er) vrouwe(n) bij p(er)weys (heeft) (genomen)/
een sgreve(n) vrede van alsulken dootslaghe als hannon johannes sijn (...)/
inden p(er)soen wairnier die de docht(er) hadde henry tiechon due(re)nde (et)c(etera)/
willem(air) scab(inis) et d(i)c(t)o m(ar)co forest(ario) junii xxvi
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator