SAL8145, Act: R°18.1 (35 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°18.1  
Act
Date: 1478-07-11

Transcription

2020-11-08 by Pieter Soetewey
Item want her jan pamart priester als geleit na de(n) rechte der stad/
van loeven(e) uut machte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) spreken(de)/
van xviii(½) pet(er)s lijftochte(n) tot alle(n) den goeden have en(de) erve jans/
motten jouffr(ouwen) goedelen henriet zijns wijfs jouffr(ouwen) marien san/
gwijns moeder des voirs(creven) jans motten en(de) katlijne(n) motte(n) zij(n)re/
suster soe wair die belegen zijn onlancx lede(n) hadde doe(n) besc(ri)ve(n)/
den voirs(creven) jan motte(n) die hem ongebruyck dede aen de voirscr(even) goede/
de selve houden(de) en(de) handplichten(de) sonder wille en(de) consente des/
voirs(creven) he(re)n jans ende sonder he(m) te v(er)nuege(n) van zijne(n) gebreke(n) voirs(creven)/
aldair de voirs(creven) jan niet come(n) en is den voirs(creven) he(re)n janne alle/
dage zijn recht voirt versuekende ende verwachtende so wijsde(n)/
de he(re)n scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers voir i vo(n)nisse/
yerst aengehoirt tresc(ri)pt vanden meye(r) van meylhem hoe dat/
hij dexploit en(de) dexecutie volcomelijc gedaen hadde en(de) dair toe/
trappaert uut tybaut steenweechs der stad gesworen bode die/
de brieve gedragen hadde datmen den voirs(creven) he(re)n ja(n) pamaert/
vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijnen beleyde/
voirs(creven) soe verre dat alnoch voir hen comen was cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator