SAL8145, Act: R°19.1 (39 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°19.1  
Act
Date: 1478-07-13

Transcription

2020-11-17 by Pieter Soetewey
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat jan oliviers zone pauwels oliviers heeft/
insghelijx gheconstitueert gestelt en(de) geordineert sijn p(ro)cur(eurs) en(de) voirgang(er)s/
willem(me) van leefdale in allen sijne(n) saken geschillen en(de) bederve(n) die hij nu uutstaen(de)/
heeft oft naemaels hebben sal moge(n) in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad hoedanich/
die sijn en(de) desgelijcx sijn schijse rinte(n) pachte(n) lijft(ochten) en(de) ande(re) schulde(n) dieme(n)/
hem nu schuld(ich) es oft namaels wesen sal te mane(n) (et)c(etera) quijt(en) (et)c(etera)/
dair voe(r) te panden(e) composicie scep(enen) br(ieven) te vo(n)nissen getuyghe(n) (et)c(etera)/
et g(e)n(er)a(li)t(er) p(ro)mitt(ens) rat(um) cu(m) (com)pu(taci)[o(n)e] et revo(caci)[o(n)e] cor(am) berct roelants langrode/
julii xiii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator