SAL8145, Act: R°19.2 (40 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°19.2  
Act
Date: 1478-07-13

Transcription

2020-11-17 by Pieter Soetewey
Allen den ghene(n) dat oic jan pynnock na(tur)lick ind(er) voirgaen(de) forme(n)/
en(de) manie(re)n gheconstitueert heeft sijn p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s roelove v/
lombarts zone wijlen willems jannese heems gheerde stas zone wijlen/
stas stas en(de) elken besund(er)t in allen sijne(n) zaken (et)c(etera) en(de) desgelijx o(m)me alle/
sijn goede chijse rinten pachte(n) lijft(ochten) v(er)vallen en(de) ande(re) schulde(ren) te mane(n) (et)c(etera)/
quijt(en) (et)c(etera) dair voe(r) te panden(e) (et)c(etera) composicie (et)c(etera) scep(enen) br(ieven) te vo(n)nissen (et)c(etera) p(romittens) rat(um)/
cum (com)putacio(n)e (et) revocacio(n)e
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator