SAL8145, Act: R°37.4-V°37.1 (67 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°37.4-V°37.1  
Act
Date: 1478-08-04

Transcription

2021-01-28 by Pieter Soetewey
It(em) want jan va(n) sombeke en jan tielens als geleit na den rechte der/
stad van loeven(e) uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) voir huer/
wettich gebrec tot alle(n) den goede(n) beyde have en(de) erve he(re)n ph(ilip)s van/
bourg(oig)[ne(n)] he(re)n vand(er) horst en(de) vrou williarde van sompeke zijnre/
vrouwe(n) en(de) medegesellinne(n) op den dach xviii[te(n)] dach va(n) julio lestled(en)/
hadde(n) doen besc(ri)ve(n) m(ijn) he(r) en(de) m(ijn) vr(ouwe) voirs(creven) en(de) hue(re) wynne(n) die hen/
de voirs(creven) ongebruyckich maecte(n) de selve houden(e) en(de) hantplichten(e)/
sond(er) wille en(de) consente der voirs(creven) geleydder en(de) sonder hen te ver/
nuegen van huere(n) wettige(n) gebreken voirs(creven) tot welke(n) dage noch
//
tot den dage van hede(n) nyemant gecomp(ar)eert en is soe wijsde(n)/
de he(re)n scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers yerst gevisit(er)t/
hebben(de) trescript vanden vorste(r) voir een vo(n)nisse datme(n) die/
voirs(creven) geleydde vanden voirs(creven) goeden houde(n) soude inde macht va(n)/
zijn hue(re)n beleyde voirs(creven) soe v(er)re dat noch voir hen comen is/
cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) dempt(is) lye(mingh)[en] langrode augusti quarta
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator