SAL8145, Act: R°76.2 (151 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°76.2  
Act
Date: 1478-09-16

Transcription

2021-11-11 by Pieter Soetewey
Allen denghene(n) (et)c(etera) dat lijsbeth gouthuys weduwe jans wijlen oeghe en(de)/
pet(er) fijte ende hebben gheconstitueert ghestelt en(de) gheordineert heur(en) p(ro)cur(eur)s/
en(de) voirgang(er)s goorde vanden zaffle van kerckem en(de) henricke van nijvelle/
en(de) elken besund(er)t in allen hue(re)n zaken gheschillen en(de) bederve(n) die sij ende/
elck van hen nu uutstaen(de) hebben oft naemaels hebben sulle(n) moghe(n) in/
aenlegg(er)s oft verw(er)ders stad hoedanich die sijn Gheven(de) ende v(er)leenen(de) de/
voirs(creven) (con)stitueerd(er)s en(de) elc van hen den voirs(creven) hue(re)n p(ro)cur(eur)s en(de) elk besund(er)t/
thoenre des(er) volcome(n) macht p(ro)curacie aucto(r)iteyt en(de) zunderlinghe beveel/
de selve saken met rechte te vervolgen(e) te bescudden(e) en(de) te bedingen(e) tallen plaetssen/
voir alle gherichte(n) en(de) teghe(n) eene(n)yeghelijken dair des behoeve(n) en(de) te doen sal wese(n)/
Ende desgelijx o(m)me alle de voirg(enoemde) (con)stitueerd(ere)n goede chijse rinte(n) pachte(n) last(en) ende/
schulde(n) te mane(n) teyssche(n) op te bue(re)n en(de) tontfanghe(n) quitan(cien) van hue(re)n ontfange/
te gheven dair voe(r) te panden(e) te daghen(e) en(de) rastamente te doen leggen(e)/
composicie en(de) mynlijke yffeninghe d(air) af te maken(e) scepen(en) br(ieven) te vo(n)nissen en(de) texeque(re)n/
de selve chijse rinten pachten last(en) en(de) schulde(n) met rechte teyssche(n) en(de) te vervolghen/
die te wynne(n) en(de) te v(er)liesen Thonisse en(de) wairh(eyden) te leyden(e) (et)c(etera) Te replice(re)n (et)c(etera)/
En(de) alle pointe(n) (et)c(etera) Et g(e)n(er)a(li)[t(er)] P(ro)mitt(entes) rat(um) cu(m) (com)pu(tati)[o(n)e] et revoc(atione) cor(am) berct burg(imagistro)/
roelants willem(air) scab(inis) sept(embris) xiiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-09-06 by The Administrator