SAL8145, Act: R°80.2 (159 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°80.2  
Act
Date: 1478-09-22

Transcription

2021-11-21 by Pieter Soetewey
Allen den ghene(n) dat h(er) henrick pet(er)s prieste(r) van langdorp insgelijx/
gheconstitueert heeft sijn procur(eur)s en(de) voirgang(er)s janne pet(er)s sijne(n) vader/
matheeuse colcx henricke van oevele janne van ost te loven(e) wonen(de)/
henricke hoevarts gheerde die huppere marissis pet(er)s gheheete(n) voghels/
te langk[d(orp)] henricke lenarts ende pete(re)n vanden moere aut alt(eru)m In allen/
sijne(n) saken gheschillen ende bederve(n) die hij nu uutstaen(de) heeft of naemaels/
hebben sal moghe(n) in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad hoedanich die sijn Gheven(de)/
en(de) verleenen(de) de voirs(creven) (con)stitueerd(er) den voirs(creven) sijne(n) p(ro)cur(eur)s en(de) elken besund(er)t thoenre/
des(er) volcome(n) macht p(ro)curacie auctoriteyt ende zunderlinghe beveel de selve saken/
met rechte te vervolghen te verantw(er)den te bescudden ende te bedinghen tallen/
plaetssen voir alle gherichte(n) gheestelijck ende weerlijck dair en(de) tegen eene(n)yeg(elijken)/
dair dair des behoire(n) ende te doen sal wesen Ende desgelijx om alle sijn/
goede chijsen rinten pachte(n) en(de) schulde(n) Te mane(n) (et)c(etera) in for(ma) ut sup(ra) P(ro)mitt(ens)/
rat(um) renu(n)c(ians) (et)c(etera) Cu(m) (com)pu(tati)[o(n)e] et revoc(atione) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-09-06 by The Administrator