SAL8145, Act: V°37.2 (68 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°37.2  
Act
Date: 1478-08-04

Transcription

2021-01-28 by Pieter Soetewey
Item want cornelis van berghen scepen(e) te loeven(e) die bij machte/
van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) houdende is xx r(insche) guld(en) erfrinte(n)/
vallende alle jare te kersmisse te betale(n) aen ende op eenen hoff/
he(re)n augustijns vanden borchove(n) ridders gelegen inde prochie/
van berthem in woeningen huysen hoven wynnen(de) lande beempde/
eeusselen watere(n) wouweren chijsen rinte(n) erfpachten en(de) allen/
anderen toebehoirte(n) in div(er)sen stucke(n) en(de) plaetsen op de(n) xiiii[te(n)]/
dach van julio lestleden he(n) hadde doen leve(re)n bij tybaut steen/
weechs d(er) stad geswore(n) diene(r) alle de voirs(creven) pande tot der/
volre betalinge(n) zijnre rinte(n) voirs(creven) met coste en(de) co(m)me(r) dair op/
geloepe(n) en also oft de voirs(creven) her augustijn zijn wy(n)ne oft ye/
ma(n)t anders tot de(n) voirs(creven) goede(n) e(n)nich recht meynde(n) te hebbe(n)/
oft de voirs(creven) scepen(en) br(ieven) impugne(re)n woude(n) dat zij te(n) voirscr(even)/
dage te loeven(e) come(n) ware(n) rechts plege(n) tot welken dage/
noch tot op de(n) dach van hede(n) nyema(n)t en co(m)pareerde de(n) voirs(creven)/
cornelise trecht voirs(creven) v(er)suekende soe wijsde(n) de he(re)n scepen(en)/
ter manissen smeyers de(n) voirs(creven) bode yerst aengehoirt voir/
een vo(n)nisse datme(n) de(n) voirs(creven) cornelise vande(n) voirs(creven) goeden/
en(de) panden houde(n) soude inde macht van zijnre leveringe(n) soe/
v(er)re dat alnoch voir hen come(n) was coram om(n)ibus scabinis de(m)pt(is)/
lyemingen langrode augusti quarta
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator