SAL8145, Act: V°54.3 (105 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°54.3  
Act
Date: 1478-08-20

Transcription

2021-04-17 by Pieter Soetewey
It(em) de(n) dach va(n) rechte die op hede(n) diende tussce(n) jacop vand(er) eycke(n) die te mont a/
jauche gerast(eer)t zijnde bij h(er) pet(er) maricke p(ri)estre en(de) op hede(n) dach van rechte hadde/
jege(n) de(n) voirs(creven) h(er) pete(re) mett(er) stad brieve(n) hebbe(n) samentlijc die(n) dach verstelt/
tot va(n) heden ov(er) acht dage(n) naestcomen(de) om alsdan te diene(n) also hij op hede(n)/
gedient soude hebben cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-09-06 by The Administrator