SAL8147, Act: R°11.1 (19 of 645)
Search Act
previous | next
Act R°11.1  
Act
Date: 1481-07-03

Transcription

2021-10-27 by Dominique Van Daele
It(em) jan kneepkens magriete bruynincx sijn wijf jan vanden berghe/
en(de) lijsbeth bruynincx sijn wijff zuster der voirs(creven) m(ar)grieten kinde(re)/
frissens wijlen bruynincx in p(rese)nc(ia) hebben gekint en(de) ghelijt dat ghij sij/
ghehave(n) opgebuert en(de) ontfanghen hebben van m(ar)griete(n) smeets wed(uwe)/
des voirs(creven) wijlen frissens b moeder der voirs(creven) ghesuste(re)n de vliegent/
erve en(de) have h(ier) nae besc(re)ve(n) Inden yersten ii mateelen potten/
ii ketels ii kandeleers ende een eere(n) panne It(em) voort xviii stuv(er)s/
die sij ontfanghen hebben vand(er) selv(er) weduwe(n) van eene(n) eeren(en) potte/
die de selve weduwe teghen hen voir den prijs voirs(creven) wettelijken/
ghecocht heeft Ende desgelijx viere pet(er)s te xviii stuv(er)s stuck/
en(de) drie pl(a)c(ken) voir elken stuv(er) gherekent die de selve p(er)soene(n) ontfange(n)/
hebben van twee bedden die de voirs(creven) weduwe bij consente vanden/
voirs(creven) kinde(re)n v(er)cocht heeft [de] welke den voirs(creven) gesuste(re)n verschenen/
sijn uut doode des voirs(creven) wijlen frissens en(de) hen v(er)sterve(n) en(de) v(er)schijne(n)/
soude(n) nae de doot der voirs(creven) m(ar)g(rie)ten wed(uwe) desselfs wijlen frissens/
der selv(er) weduwe(n) dair af volcomelijken quijtschilden(de) p(ro)mitten(tes)/
nullat(enu)s alloqui Gheloven(de) voirts der selv(er) wed(uwe) oft soe gebuerde/
dat jan bruynincx die langhe buyten lants gheweest brueder der/
voirs(creven) ghesuste(re)n en(de) zone des voirs(creven) wijlen frissens de en(de) der voirs(creven)/
wed(uwe) die eene(n) lange(n) tijt uuten langhe lande [heeft] gheweest [en(de) noch] es wed(er)/
o(m)me te lande quame oft sijn wettighe gebuerte sijns gebrekende/
dat sij he(m) vanden voirs(creven) vliegenterve en(de) pe(n)ninghe(n) beruerlijke/
deylinghe doen sullen zond(er) fraude en(de) argelist cor(am) buetssele/
hoelair julii iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-09-06 by The Administrator