SAL8147, Act: V°13.2 (26 of 644)
Search Act
previous | next
Act V°13.2  
Act
Date: 1481-07-04

Transcription

2021-11-09 by Dominique Van Daele
Want stoet en(de) tebat ov(er)staen en(de) verresen was tusschen janne va(n) bolle(n)berge/
als man en(de) momboir beatrijs my(n)nemoens sijns wijfs en(de) h(er)felix boets/
prieste(r) als p(ro)cur(eur) jacops my(n)nemoens brued(er)s der voirs(creven) beatrice(n) in deen/
zijde en(de) henrick smeyers zone wijlen henricx erfvorste(r) te nederijssche/
in dand(ere) alse van alsulken pachte als de voirs(creven) henrick als erfvorste(r)/
van nederijssche eysschen(de) es uut zeke(re) goede(n) te nederijssche ghelege(n) die/
toe behoren(de) plaghen wijlen henricke my(n)nemoen vad(er)s des voirs(creven) jacops/
en(de) beatrijsen dair inne sij onghehoude(n) meyne(n) te zijne hebbe(n) he(m) de/
voirs(creven) p(ar)tijen vanden voirs(creven) stoete en(de) des dair ae(n) cleeft v(er)bonde(n) en(de) ges(u)bmitt(er)t/
Te weten de voirs(creven) jan van bollenb(er)ghe en(de) h(er) felix als p(ro)cur(eur) vors(creven) in arnold(us)/
kyps en(de) lod(ewijck) baets secretar(is) d(er) stad van lov(en) en(de) de voirs(creven) henr(ic) en arnde de witte/
meye(r) te he(re)nt en(de) in pete(re)n scricx in sulk(er) voege(n) dat elc p(ar)tije sine(n) segge(re)n infor(ma)cie/
geve(n) sal bynne(n) viii daghen naestc(omende) en(de) bynne(n) viii d(agen) d(aer) nae sal elc p(ar)tije der/
ande(re) sijne wed(er)p(ar)tijen sijn bescheet mette(n) monde ov(er)geve(n) en(de) bynne(n) xiiii[te(n)]/
d(aer) nae sulle(n) de voirs(creven) segge(re)n op dat sijs eens sijn huer eendrechtige uutsprake/
dair aff doen p(ro)mitt(ens) rat(um) videl(ice)t d(i)c(t)o d(omi)no silice ren(u)n(cian)[te] elc p(ar)tije op eene(n) ba(n)duyn(e)/
van x crone(n) deen helicht onsen gened(igen) hee(r) den h(er)toghe en(de) da(n)der helicht der/
stad van lov(en) te bet(aelt) te wordden(e) vand(er) p(ar)tije(n) des niet gestentich(eit) houden(de) cor(am)/
roelants hoelair julii iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-09-06 by The Administrator