SAL8147, Act: V°207.2 (319 of 646)
Search Act
previous | next
Act V°207.2  
Act
Date: 1482-01-18

Transcription

2023-10-25 by Dominique Van Daele
Allen den ghenen (et)c(etera) dat katlijne gheerijs wettighe docht(er) gheerts/
wijlen gheerijs heeft gheconstitueert huer p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s/
willem(me) vander ca(m)men hue(re)n oem willem(me) van leefdale ja(n)ne/
van borre en(de) elken besund(er)t in allen hue(re)n saken gescillen en(de) bed(er)ve(n)/
die sij nu uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sal moghen in/
aenlegg(er)s oft verw(eer)ders stad hoedanich die sijn Gheven(de) en(de) v(er)leenen(de)/
de voirs(creven) constitueerdersse den voirs(creven) hue(re)n p(ro)cur(eur)s en(de) elken besund(er)t/
thoenre des(er) volcome(n) macht p(ro)curacie auctoriteyt en(de) zunderlinghe/
beveel de selve saken met rechte te vervolghen(e) te v(er)antw(eer)den(e) te bescudde(n)/
en(de) te bedinghen tallen plaetssen voir alle gherichte(n) en(de) teghen eene(n)yeg(elijken)/
dair des behoeve(n) en(de) te doen sal wesen ende des gelijx o(m)me alle/
der selv(er) (con)stitueerderssen goede chijse rinte(n) pachte(n) en(de) schulde(n) te rege(re)n/
te mane(n) teysschen opte bue(re)n en(de) tontf(angen) P(ro)mit(tens) (et)c(etera) in for(ma) p(ro)mitt(ens) rat(um)/
cu(m) (com)pu(taci)[o(n)e] et revocac(i)o(n)e Cor(am) tybe burg(imagistr)[o] hoelair tybe scab(inis) januarii xviii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-09-06 by The Administrator