SAL8147, Act: V°43.5 (78 of 645)
Search Act
previous | next
Act V°43.5  
Act
Date: 1481-08-02

Transcription

2022-11-19 by Dominique Van Daele
Allen den ghenen dat jan m(er)cels onse ingheseten poirte(r) heeft/
gheconstitueert ghestelt en(de) ghecoidineert sijn p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s/
meest(er) pet(er) van s(in)te peet(er)s licenciaet in loy jacoppe vleemincx claese/
van heyst janne van borre goessen(e) wellens barbier in allen sijne(n)/
saken geschillen en(de) bedrive(n) die hij nu uutstaen(de) heeft oft naemaels/
hebben sal moghe(n) in ae(n)legg(er)s oft verw(er)d(er)s stad hoedanich die sijn/
Gheven(de) ende verleenen(de) de voirs(creven) constitueerd(er) den voirs(creven) p(ro)cur(eur)s en(de) elke(n)/
besu(n)d(er)t thoenre des(er) volcome(n) macht p(ro)curacie aucto(r)iteyt et zund(er)linge/
beveel de selve(n) saken met rechte te vervolgen(e) te v(er)antw(er)den te beschudden/
en(de) te bedinghe(n) d tallen plaetssen voir alle gerichte(n) (et)c(etera) in for(ma) cu(m) p(otes)tate/
substituen(di) cu(m) (com)putac(i)o(n)e et revoc(acione) P(ro)mitt(ens) rat(um) cor(am) tybe burg(imagistr)[o] roelofs/
pynnocx scab(inis) aug(usti) ii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-09-06 by The Administrator