SAL8148, Act: R°117.1 (158 of 449)
Search Act
previous | next
Act R°117.1  
Act
Date: 1482-11-12

Transcription

2022-11-01 by Josette Leenders
It(em) also als ten vervolghe h(ere)n peters dyllen priesters/
geleidt zijnde uut machte van zek(ere)n scepen(en) brieven van/
loeven voer zijn wettich gebreck tot allen den goeden/
have en(de) erve daneels luyten soen wilen vrancx en(de) vrancx/
luyten soen wilen matheeus gescreven es geweest den/
meye(re) van goetsenhoven of sijnen stedehoude(re) hem de/
selve goede te leve(re)n en(de) te doen volghen ende oft /
de voirs(creven) daneel en(de) vranck oft yemant anders tegen/
den vorsc(reven) beleide en(de) scepen(en) brieven yet seggen of alleg(ere)n/
wilden dat zij des quamen op heden alhier voe(r) meye(re)/
en(de) scepen(en) int recht aldair zij noch nyemant va(n) heure(n)/
weghen comen en es den vors(creven) geleidden compare(re)nde/
en(de) trecht versuecken(de) So hebben de scepen(en) van lov(ene)/
yerst aengehoirt pet(ere)n comelinck bode d(er) stad van lov(ene)/
die cleerde bij zijnen eede dat dexecucie navolgende/
den v(er)suecbrieven va(n) des(er) stad geschied en(de) p(ar)tien dach/
bescheiden was t(er) manissen smeyers gewijst voer/
een vo(n)nisse so v(er)re des vors(creven) geleidden wed(er)p(ar)tie/
niet en quame ten opstaene smeyers en(de) van hen scepen(en)/
datmen hem dan vanden vors(creven) goeden houden sall in/
zijnen vors(creven) beleide tot zijnen wettighen gebreke behoef/
also v(er)re alst noch voer hen scepen(en) comen es Cor(am)/
abs(oloens) boxhoren roelants liefkenrode hoeven tybe tants/
novembr(is) xii
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-10-31 by The Administrator