SAL8148, Act: R°38.3 (52 of 449)
Search Act
previous | next
Act R°38.3  
Act
Date: 1482-08-03

Transcription

2022-11-19 by Josette Leenders
Allen dat jouff(rouwe) elze vand(en) dale weduwe anthoenijs wijlen boba cu(m) tut(ore)/
en(de) geconstitueert gestelt en(de) geordin(eer)t en(de) met des(en) jeg(ewoirdigen) l(ette)ren const(itueert)/
sedt en(de) ordin(eer)t hue(re)n p(ro)cur(eur) en(de) voirgange(r) anthoenijs picoleti om inne/
te heffen op te bue(re)n en(de) tontfange(n) alle hue(re) chijsen rinte(n) pachte(n) lijftochte(n)/
sculd(en) en(de) ande(re) alsoe wale die zij heeft op de stad en(de) vryh(eit) van brouw(er)s/
haven en(de) op thomaes de la valle oft zijn goede als ande(re) diemen/
hair nu sculdich is oft naemaels wesen sal Te mane(n) teysschen op te/
bue(re)n ende tontfangen den sculde(re)n van zijne(n) ontfange quijt te/
scelden(e) en(de) volcome(n) quijtan(cie) te geven(e) dair voe(r) te panden te dagen(e)/
en(de) rastamen(te) te doen leggen(e) composicie en(de) mynlijcke yeffeni(n)ge d(air)aff/
te maken(e) scep(enen) br(ieven) te vo(n)nissen die texeque(re)n de selve chijse rinten/
pachten lijft(ochten) sculden met rechte te v(er)volgen te bedinge(n) en(de) te v(er)wae(re)n/
die wynnen en(de) te v(er)liesen getuygen ofts behoeft te leyden der wederp(ar)tie(n)/
getuygen te zien en(de) hoiren zwe(re)n die te batte(re)n en(de) te wederlegge(n) te/
replice(re)n te duplice(re)n alsoe wale int p(ri)ncipael als int actessoir Et alle/
pointen et ar(ticu)[len] Et g(e)n(er)alit(er) P(ro)mittens rat(um) cu(m) compu(tati)[o(n)e] et revo(cati)[o(n)e] cor(am)/
buetsselle burg(imagistr)[o] tybe tants augusti iii
ContributorsJef Willemsens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-10-31 by The Administrator