SAL8148, Act: V°116.2 (157 of 449)
Search Act
previous | next
Act V°116.2  
Act
Date: 1482-11-09

Transcription

2022-11-01 by Josette Leenders
It(em) also als ten vervolghe lambrechts uuten hove geleidt zijnde/
voer zijn wettighe gebreke tot allen den goeden have en(de) erve/
rombouts wilen uuten hove zijns neven gescreven es geweest/
den meye(re) van vilvoirden oft zijnen stedehoude(re) hem de selve/
goede en(de) besunder neghen rinsch gulden(en) gecomen vanden/
vercochten goeden des vors(creven) wilen rombouts te leve(re)n/
ende oft katlijne weduwe jans wilen van gothen ende/
katlijne zijn dochter [of yemant anders] dair tegen yet seggen oft allege(re)n/
wilden dat zij des quamen alhier voe(r) meye(re) en(de) scepen(en)/
tot een(en) zek(ere)n daghe van rechte mids verstriken van/
genechten op heden dienen(de) [ald(air) zij niet en q(ua)me(n) den vors(creven) geleidd(en) co(m)pare(re)nde] doende oic blijcken c(er)tificacie/
smeyers van leefdale [inhouden(de)] dat hij dexecucie na inhoudt vanden/
placate of v(er)suecke d(er) stad van loeven gedaen hadde/
So hebben de scepen(en) van loeven ter maniss(en) smeyers/
gewijst voer een vo(n)niss(e) so v(er)re des vors(creven) geleidden/
wed(er)p(ar)tie niet en quame ten opstaene smeyers en(de) va(n) hen/
scepen(en) datmen hem dan vanden vors(creven) goeden [en(de) pe(n)ningen] houden sall/
in zijnen vors(creven) beleide tot zijnen wettighen gebreke behoef/
also v(er)re alst noch voer hen scepen(en) comen es Cor(am) abs(oloens)/
boxhoren roelants hoeven tybe tants nove(m)br(is) ix
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-10-31 by The Administrator