SAL8151, Act: R°102.2 (149 of 522)
Search Act
previous | next
Act R°102.2  
Act
Date: 1485-10-17

Transcription

2023-11-02 by Frans Feyaerts
It(em) de voirs(creven) henrick en(de) laureys hebben ghelooft ind(ivisim)/
ja(n)ne roelofs en(de) henricke vasont den jonge(n) aut xxxv(½) rins/
gul(den) te lx pl(a)c(ken) tstuc (½) stuv(er) en(de) iii mijte(n) alse van den ii[te(n)] en(de)/
iiii[de(n)] coepe vanden schairhoute vanden bossche des voirs(creven) ja(n)s/
roelofs gheheete(n) de ganshaghe ghelege(n) inde p(ro)chie va(n) pelle(n)berch/
met ad d(ic)tos duos t(er)mi(n)os p(er)solven(dos) Met (con)d(icien) dat sij den voirs(creven)/
bosch velle(n) sulle(n) bynne(n) april opgemaect bynne(n) meys/
en(de) gheruympt tsinte jansmisse al naest comen(de) ende op elc/
boend(er) ald(aer) laten staen xvi jonge laet eyxkens dieme(n) hen/
ald(aer) bewijsen sal cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-10-31 by The Administrator