SAL8151, Act: R°106.2 (153 of 522)
Search Act
previous | next
Act R°106.2  
Act
Date: 1485-10-18

Transcription

2023-11-07 by Frans Feyaerts
Item de voirs(creven) guedinghe es geschiet te dier meyni(n)ge(n)/
dat de voirs(creven) lijsb(eth) eveloeghe tvoirs(creven) stuck soe wijngairt/
soe bosch vercoopen sal alsoe gheringhe als zij can en(de) mach/
ten meesten p(ro)ffijte ende metten pe(n)ni(n)gen dair af comen(de)/
te coopen(e) lijfrinten ten live svoirs(creven) brueder goorts ende/
ten live van eenen van zijnen zuste(re)n dair inne de/
selve brued(er) goort zijn voe(r)heffen behouden sal dwelc de/
voirs(creven) lijsb(eth) eveloeghe den voirs(creven) henr(icke) van gulcke ende/
lijsb(etten) heyms gehuysschen gelooft heeft alsoe te voldoene/
Ende tot dien hebben gelooft de voirs(creven) henrick van gulcke/
renu(n)cian(s) ende lijsb(eth) heyms zijn huysvr(ouwe) den voirs(creven) brueder/
goorde te geven(e) vijf rijns gulden(en) eens te lx pl(acken) tstuck/
ter stont nae de doot der voirs(creven) lijsb(etten) eveloeghe ende/
niet eer ende die pe(n)ni(n)gen aen te leggen ten live/
des voirs(creven) brueder goerts en(de) lijsb(etten) cluppels zijnre huysvr(ouwe)/
zuster dair af de voirs(creven) henr(ick) van gulcke en(de) lijsb(eth) zijn/
huysvr(ouwe) dbewynt hebben sullen om die aen te leggen(e) en(de)/
tot dat die aengeleechten zullen zijn dair inne de/
voirs(creven) brued(er) goort insgelijcx zijn voe(r)heffen behouden sal/
En(de) alsdan hebben gelooft de voirs(creven) henr(ick) en(de) lijsb(eth) zijn/
huysvr(ouwe) de voirs(creven) pe(n)ni(n)gen aen te leggen(e) ten yersten/
dat zij vynden goede panden oft borghen cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-10-31 by The Administrator