SAL8151, Act: R°107.2 (154 of 522)
Search Act
previous | next
Act R°107.2  
Act
Date: 1485-10-18

Transcription

2023-11-11 by Frans Feyaerts
It(em) p(re)d(i)c(t)a kath(er)ina rel(i)c(t)a ut sup(ra) en(de) jan vanden dale/
hair vader hebben ghelooft indivisim den voirs(creven)/
gregorijse [en(de)] beghijns [en(de)] gregorijse beghijns den jonghe(n)/
sijne(n) zone schadeloes te houden(e) en(de) tontheffen(e) aen den/
ghesworen(en) vanden oude(n) schoe(n)mak(er)s ambachte van alsulke(n)/
drie oude schilde(n) Dair aff den ene(n) alsoe sij seyde(n) af/
betaelt es de welke sij den selve(n) gesworen(en) tot behoef/
desselfs ambachts gelooft hebben te bet(aelen) met scep(enen) brieve/
van loven(e) d(air) op gemaect int jair xiiii[c] lxxxv/
en(de) de selve schult alsoe int tijts en(de) uren te betalen(e)/
dat de voirs(creven) g(re)gorijs noch sijn sone d(air) van gheen/
schade hebben noch lijden en sulle(n) Et p(ri)ma cor(am) pynnoc/
vyncke oct(obris) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-10-31 by The Administrator