SAL8151, Act: V°32.5 (44 of 521)
Search Act
previous | next
Act V°32.5  
Act
Date: 1485-07-19

Transcription

2022-11-07 by Frans Feyaerts
It(em) [vacat] die wijff es hubens van der byest mold(er)s heeft gelooft janne vanden hove becke(re) xviii st(uvers) en(de) iii boete(n) te wete(e) alle/
weken ii stuv(er)s d(aer) af te betalen(e) t(er) wijlen toe dat al bet(aeld) sal sijn q(uolibet)/
ass(ecutu)m Met vurw(er)den oft sij den yersten t(er)mij(ne) ov(er) liet gaen dat sond(er) betale(n)/
tot den ande(re)n toe soe sal sij alsd(an) betalen iiii st(uvers) en(de) oft sijt liet ov(er)/
gaen totten derde(n) t(er)mijne soe sal de gehele schult gevalle(n) sijn cor(am)/
tybe burg(imagistr)[o] julii xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-10-31 by The Administrator