SAL8154, Act: R°185.1 (341 of 634)
Search Act
previous | next
Act R°185.1  
Act
Date: 1490-12-23

Transcription

2020-01-09 by Mi-Je Van Gils
Het sijn come(n) in rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) h(er)man baten/
zone wijlen h(er)mans aenlegge(r) in deen zijde tegen andriese boen v(er)weerde(r)/
in dande(r) ald(air) de voirs(creven) h(er)man den voirs(creven) andriese aensprack en(de) dede segghen/
met sijnen gelev(er)den voirsprake dat hij onlanx leden gaende quam op een/
velt om te gaen(e) sneppen sijn derdemeer bij schore dat de voirs(creven) andries/
den selven h(er)man aenruchte herman ghij maicht ov(er) mijn erve eenen/
ghemeynen wech en(de) dat es teghen mijnen wille en(de) dancke ic cale(n)gier/
u met meer ande(re) injurieusen woorden en(de) onder den ande(re)n dat h(er)man/
gaen soude opden steen en(de) halen sijnen vader dien de meye(r) ald(air) doot/
gepijnt hadde en(de) v(er)moort en(de) oft hij dat ontkenne(n) woude soe boet hij/
dat te thonen(e) en(de) metten mynsten dair hij mede lijden mochte inden/
rechte (et)c(etera) Dair op de voirs(creven) andries antw(er)de ontkennende hem de woorde/
alsoe gheseegt te hebben(e) mair kende dat hij hem ghecalengiert hadde/
op sijn erve met meer woirden in beyden zijden (et)c(etera) Alsoe dat de voirs(creven)/
h(er)man ghewesen was tot sijnen thonisse en(de) tselve thonisse ghehoort sijnde/
ter ande(re) ghenechten van rechte de selve andries in rechte co(m)p(ar)e(re)nde/
en(de) recht voort v(er)sueken(de) Ald(air) de voirs(creven) h(er)man noch nyema(n)t van sijnen/
weghen comen en es hopen(de) d(air) om de selve andries der aenspraken onghe/
houden te zijne Soe wijsden de he(re)n scepen(en) t(er) manissen smeyers voir een/
vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tije des voirs(creven) andries niet en quame ten opstaen(e)/
smeyers en(de) van hen scepen(en) dat de voirs(creven) andries der aenspraken onghe/
houden soude sijn cor(am) duffle lyefkenrode hoeven buetssele vyncke/
decembr(is) xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-18 by Agata Dierick