SAL8154, Act: R°210.1 (369 of 634)
Search Act
previous | next
Act R°210.1  
Act
Date: 1491-01-15

Transcription

2019-10-31 by Mi-Je Van Gils
Villicus lovan(iensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit petru(m) vander/
hoeve(n) iuniore(m) p(ro)nu(n)c scultet(um) de cumptich ad o(m)nia et singula/
bona hered(itari)[a] et immobilia godefridi quond(am) straesborch sit(a) infra/
lovaniu(m) et ex(tra) in ma(n)sionibus domibus curt(ibus) t(er)ris arabilibus/
prat(is) pascuis silvis vineis cens(u) t(re)cens(a) reddit(ibus) et suis p(er)tinen(tiis)/
univ(er)s(is) attinen(tibus) pro c(er)t(is) recognicio(n)ibus et p(ro)missionibus/
quor(um) tenor sequitur in hec verba Cont zij allen lieden dat/
goert straesborch woenen(de) te kerckem in p(rese)ncia heeft genome(n)/
en(de) bekint genome(n) te hebben(e) van peete(re)n vander hoeven/
den jonghen dwynhof des voirs(creven) peet(er)s gelegen te beteke/
kerckem mette(n) huysen hove(n) en(de) sijne(n) toebehoerte(n) en(de) met xxi/
boende(re)n twee en(de) een halff dach(malen) ende eene(n)tsestich roeden/
lants met eene(n) beempde te byvorden bijde(n) mergel eene(n)/
beempt geheete(n) den veltborne(n) beempt den maeybee(m)pt den/
beempt achter tvoirs(creven) hoff gelege(n) geheete(n) den p(er)tbeempt/
eene(n) bee(m)pt geheete(n) ve(n)nyden bee(m)p(t) ende noch twee ander/
bee(m)pde o(m)tri(n)t den selve(n) hove gelegen en(de) met der weyen/
vande(n) boeg(ar)de aldaer gelegen gelijc en(de) in all der manie(re)n/
ka(tlij)[ne] straesborch weduwe henr(ix) wijlen theeus deselve goede/
te houden plach Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van/
halff merte dat sijn sal int jaer van lxxxiii eene(n) t(er)mijn va(n)/
tweelff jae(re)n lang due(re)nde deen nae dander sonder middel/
volgen(de) Te weten(e) de voirs(creven) wynnen(de) lande voer en(de) o(m)me/
vijfentsestich mudden corens pachts va(n) kerckem ende acht/
mudden pachtteruwen maken tsame(n) drientseve(n)tich/
mudden Te weten(e) sesse halste(re)n der selver maten voer/
elck mudde gerekent alle jae(re) s(in)[t] andriesmisse ap(oste)ls te/
bet(alene) ende te loeven te thiene(n) te dyest oft taerschot tot/
welcken vanden voirs(creven) steden den voirs(creven) peete(re)n vander/
hoeve(n) den jonghen dat best gelieve(n) sal te leve(re)n alle/
jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde et quol(ibe)t ass(ecutu)[m] (et)c(etera) p(ro)ut/
h(ab)e(tur) oct(obris) xxvii libro lxxxvi et h(ab)uit querelas hiis/
int(er)fueru(n)t py(n)nock vinck ja(nua)[rii] xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-13 by Jos Jonckheer