SAL8154, Act: R°214.4 (377 of 634)
Search Act
previous | next
Act R°214.4  
Act
Date: 1491-01-24

Transcription

2017-01-18 by Mi-Je Van Gils
It(em) jan vand(er) mee(re)n zone wijlen lenaerts heeft ghelooft lonijse va(n) udeke(m)/
seven(en) rijd(er)s nae der valuacie(n) van sijne(n) brieve(n) te weten(e) drie rijd(er)s/
d(air) aff te g(roo)t vaste(n)avont naestc(omende) twee rijd(er)s d(air) aff te paessche(n) d(air) nae/
volgen(de) en(de) ii rijd(er)s d(air) aff te sinxen(en) d(air) nae zond(er) myddel volgen(de) te/
bet(alene) q(uolibet) ass(ecutu)[m] en(de) dat vand(en) gevallen(en) rinte(n) die hem s(in)[te] andriesmisse lest/
leden gevalle(n) sijn opt hoff desselfs jans te bevekem ghelege(n) cor(am) hove/
burg(imagistr)[o] januarii xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-08-18 by Agata Dierick