SAL8154, Act: R°68.1 (115 of 634)
Search Act
previous | next
Act R°68.1  
Act
Date: 1490-08-28

Transcription

2019-09-02 by Mi-Je Van Gils
Want denijs melgiers gheheeten laukens gheleyt sijnde uut machte/
van sijne(n) scep(enen) brieve(n) van loven(en) voir sijn wettighe gebreke van hond(er)t/
croene(n) [geleytt] es tot allen den goeden beyde have en(de) erve meest(er) henricx vand(en)/
p(er)re wair die beleghe(n) sijn ende v(er)socht aen den meye(r) van halen oft/
sijne(n) stadhoude(r) te leve(re)n alle de selve goede onsen gesworen(en) bode/
ende te bedwinghen(e) den voirs(creven) meest(er) henricke en(de) alle ande(re) hande/
dair aen slaende dat sij die lichte(n) en(de) afdoen soude(n) Bij alsoe oft/
de voirs(creven) meest(er) henrick oft ymant and(er)s d(air) teghe(n) yet hadde(n) wille(n)/
segge(n) oft invalide(re)n dat hij des come(n) wae(re) tot eene(n) zeke(re)n daghe/
dair toe ghestelt op heden met rechte dyenen(de) mids uutstelle voir/
scepen(en) van loven(en) bijde(n) voirs(creven) denijse en(de) h(er) meest(er) henr(icke) op hope/
van peyse uutgestelt en(de) v(er)linght Ald(air) de voirs(creven) denijs beg(er)de/
in sijne(n) voirs(creven) beleyde voir sijn dueghdelijke gebreke voirs(creven) ghehoude(n)/
te zijde en(de) [schad(en)] gelost te wordden(e) van alsulke(n) sesse rinssche gul(den) lijft(ochten)/
ten live jans en(de) pet(er)s kynde(re)n boudewijn jorijs d(air) inne de selve/
boud(ewijn) sijn heffen en(de) disposicie behoud(en) heeft d(air) inne de selve denijs/
voir hem v(er)obligeert steet met scepen(en) brieve(n) van loven(en) d(air) op gem(aec)t/
int jair xiiii[c] lxxxvi octobr(is) penultima hopen(de) dat hem dat met/
sijne(n) beleyde schuld(ich) wae(re) te gheschieden(e) Dair op de jacop wittema(n)/
als p(ro)cur(eur) des voirs(creven) meest(er) henricx antw(er)den(de) en(de) seyde dat de voirs(creven)/
denijs verdoolt wae(re) met sijne(n) beleyde want sij dese sake in beyde(n)/
zijde(n) uut den rechte getoghe(n) hadde en(de) ande(re) vurw(er)de(n) en(de) amicabilen/
composicie(n) tractaete(n) oft comp(ro)missen aenghegaen wae(re)n (et)c(etera) Dair/
op de voirs(creven) denijs repliceeren(de) seggen(de) datme(n) dat ne(m)m(er)meer ind(en)/
wairheyt bevynde(n) en soude met meer worden (et)c(etera) Soe wijsd(en) de/
hee(re)n scepen(en) van loven(en) tyerst aengehoirt tybout steenweeghs bode/
der stad van loven(en) datm die clairde bij sijne(n) eede dat de voirs(creven) meye(r)/
dexecucie ged(aen) hadde en(de) p(ar)tije(n) dach bescheyde(n) nae inhoud(en) den v(er)sueck/
v brieve aen hem ghesond(en) ter manissen smeyers voir een vo(n)nisse/
nae aensprake en(de) verantw(er)den dat den voirs(creven) denijse volghen/
sullen de voirs(creven) ghelev(er)de goede tot sijnre dueghdelijke gebreke behoef/
cor(am) duffle liefkenrode hoeven vyncke augusti xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-10-21 by kristiaan magnus