SAL8160, Act: R°108.1 (174 of 514)
Search Act
previous | next
Act R°108.1  
Act
Date: 1498-11-08

Transcription

2023-11-16 by Walter De Smet
Want ten v(er)volghe jans cole geleydt zijnde uut machte/
van scepen(en) brieven van loeven(e) voe(r) zijn wettich gebreck/
van i(½) croene(n) lijftochten tot allen den goeden beide have/
en(de) erve henricx peten wair die belegen zijn gescr(even)/
is geweest aen den meye(re) van zichen(en) oft zijnen/
stadhoude(re) te nuwerode en(de) v(er)socht den selven janne/
cole geleydden te leve(re)n alle de voirs(creven) goede bij alsoe/
oft de voirs(creven) henrick peten oft yemant and(er)s dair/
jeghen yet hadden willen seggen oft de voirs(creven) scepen(en)/
brieven invalide(re)n dat zij op heden te loeven(e) comen/
wa(r)en rechts plegen als op v(er)streken(en) daghe Ald(air) de voirs(creven)/
henr(ick) peten niet comen en is noch ande(re) van zijnen wegen/
den voirg(enoemde) geleydden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de)/
soe wijsden de he(re)n scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers/
voe(r) een vo(n)nis yerst aengehoirt en(de) gevisiteert janne/
trescript jans trissenere lieuxten(ant) des meyers van zichen(en)/
tot nuwerode die c(er)tificeerde onder zijn hantgescrift dat/
hij dexecucie vand(en) v(er)sueckbrieven gedaen hadde ende/
p(ar)tien dach van rechte besceiden datmen den voirs(creven)/
geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijnen beleyde alsoe v(er)re dat noch voe(r) scep(enen) comen/
is cor(am) o(mn)ibus scabinis dempto pynnock novembr(is) viii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2018-09-06 by The Administrator