SAL8160, Act: R°108.2-V°108.1 (175 of 514)
Search Act
previous | next
Act R°108.2-V°108.1  
Act
Date: 1498-11-08

Transcription

2023-11-16 by Walter De Smet
Want ten v(er)volghe m(ar)grieten sgruyt(er)s geleydt zijnde/
uut machte van scepen(en) brieven van loeven(e) voe(r)/
hue(r) wettich gebreck van eenen pet(er) te xviii stuvers/
lijftochten onder den ande(re)n tot allen den goeden beide/
have en(de) erve lijsb(etten) vand(en) velde wair die belegen zijn/
gescreven is geweest aen de meyers van oplynthe(r) en(de)/
versocht den bring(er) van onsen voirbrieven te leve(re)n alle/
de voirs(creven) goede bij alsoe oft de voirs(creven) lijsb(eth) vand(en) velde/
en(de) henr(ic) van altena nu t(er) tijt hue(r) man oft yemant/
and(er)s dair jegen yet seggen willen oft de voirs(creven) scep(enen)/
brieven invalide(re)n dat zij des teenen zeke(re)n daghe
//
daghe dair toe gestelt te loeven(e) comen wa(r)en rechts/
plegen Aldair de voirs(creven) wederp(ar)tien niet comen en/
zijn noch ande(re) van hue(re)n weghen willem(me) mychiele/
vand(er) veken(en) rademake(r) als p(ro)cur(eur) der voirs(creven) m(ar)grieten/
sgruyt(er)s comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe/
wijsden de he(r)en scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers/
yerst aengehoirt janne van hove gezworen bode des(er) stad/
van loeven(e) die clairde bij zijnen eede dat de meyers/
van oplynthe(r) dexecucie vand(en) v(er)sueckbr(ieven) gedaen hadde/
en(de) p(ar)tien dach van rechte besceiden bij alsoe de/
wederp(ar)tie vand(en) geleydden niet en quame te/
opstaene van meye(re) en(de) scepen(en) datmen de voirs(creven)/
geleydde vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van hue(re)n beleyde alsoe v(er)re alst noch voe(r)/
scepen(en) comen is cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2018-09-06 by The Administrator