SAL8160, Act: R°9.1 (11 of 512)
Search Act
previous | next
Act R°9.1  
Act
Date: 1498-07-03

Transcription

2019-02-18 by Hadewijch Masure
Item jan pet(er)sels scrij(n)make(r) heeft gelooft airde de scoesitte(re)/
geheeten de hove(n)make(re) alsulck verdinght werck van/
scrijnhoute als de selve jan pet(er)sels v(er)dinght en(de) aenge/
nomen hadde te wercken(e) inder woeni(n)ghen desselfs airts/
gelegen inde hoolstrate nae inhouden van eender cedullen/
dair op gemaict bynnen drie weken naistcomen(de) te /
begynnen en(de) van dair niet te sceiden tselve v(er)dinght/
werck en sal geheelijck voldaen zijn op de v(er)buerte/
van twee rijns gul(den) aen den voirs(creven) airde de scoesitte(re)/
te v(er)bue(re)n t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) ambobus burg(imagistris) julii iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-09-06 by The Administrator