SAL8160, Act: R°9.2 (12 of 512)
Search Act
previous | next
Act R°9.2  
Act
Date: 1498-07-03

Transcription

2019-02-18 by Hadewijch Masure
Nae dien in rechte comen zijn voe(r) den raide deser/
stad van loeven(en) de voirs(creven) airt de scoesitte(re) t(er) eenre/
tegen hubrechte roose tiecheldecke(r) t(er) ande(re) zijden ald(aer)/
de voirs(creven) airt de scoesitte(re) te kynnen gaf hoe hij aen/
den voirs(creven) hubrecht verdinght hadde zijn voirs(creven) huys/
te decken en(de) dat de selve hubrecht dair op betalinge/
ontfanghen hadde om tselve v(er)dinght werck te voldoene/
dat nochtans de selve hubrecht hem vand(er) voirs(creven)/
v(er)dinghden wercke niet en voldede mair ghinck hem/
dies voe(r) met schoonen woirden beghe(re)nde dair o(m)me/
de selve airt vand(en) voirg(enoemde) airde vanhubrechte/
antwordden(de) seyde tyerst bekynnen(de) tselve werck/
v(er)dinght te hebbene seyde dat hij tselve werck/
met dachue(re)n liever te wercken hadde dan alsoe/
dat v(er)dinght is En(de) nae al des voirs(creven) is dat is/
uutgesproken en(de) get(er)mineert dat de voirs(creven) hubrecht/
gehouden sal zijn in maendage naistcomen(de) int voirs(creven)/
v(er)dinght werck te comen(e) en(de) dat voldoen oft men soude/
den selve(n) airde trecht v(er)sueken(de) voirts doen gescien act(um) in/
consilio cor(am) ambob[(us)] burg(imagistr)[is] et aliis de c(on)silio julii iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-09-06 by The Administrator