SAL8160, Act: R°96.2-V°96.1 (162 of 514)
Search Act
previous | next
Act R°96.2-V°96.1  
Act
Date: 1498-10-29

Transcription

2023-11-02 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) p(ar)tien hebben samentlijck geclairt dat/
den voirs(creven) beempt v(er)cocht is voe(r) acht rijnssche gul(den)
//
Item meest(er) reynir van lyefkenrode nu t(er) tijt borg(er)meester/
des(er) stad van loeven(e) heeft gekynt en(de) gelijdt dat hij in/
zijnen handen heeft een acte vand(er) selv(er) stad van loeven(e)/
dair mede de selve stad gelooft heeft den selven meest(ere)/
reynie(r) van lyefkenrode he(re)n mychiele absoloens ridde(re) airde/
vand(en) hove janne wijlen de wairseghe(re) en(de) meer ande(re)/
inde selve acte genoempt costeloos en(de) scadeloos te/
houden en(de) v tontheffen van des inde voirs(creven) acte begrepen/
steet mits den welcken heeft de voirs(creven) meest(er) reynir/
gelooft en(de) toegeseet den voirg(enoemde) he(re)n mychiele absoloens/
airde vand(en) hove en(de) allen ande(re)n dien dat aengaen/
mach en(de) elcken van hen dat hij de voirs(creven) acte uut/
zijnder hant niet en sal laeten gaen noch nyeman(de)/
ov(er)geven sonder wille en(de) consent van eene(n)yegelijcken/
dien de selve acte aengaen mach mair de selve/
acte in zijnen handen behouden tot behoef van/
eenenyegelijcken dair inne gericht zijnde en(de) int(er)est/
hebbende cor(am) roosmeer burg(imagistr)[o] octobris xxix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2018-09-06 by The Administrator