SAL8160, Act: V°101.2 (169 of 514)
Search Act
previous | next
Act V°101.2  
Act
Date: 1498-11-06

Transcription

2023-11-08 by Walter De Smet
Allen den ghenen dat jouffr(ouwe) enghele van boekele huysv(r)ouwe/
denijs melgiers ons ingheseten poirt(er)s bij consente desselfs/
denijs huers mans en(de) momboirs heeft gheconstitueert gestelt/
en(de) gheordineert haer p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s te weten(e) ja(n)ne van/
byest zone wijlen claes jasperen ymmins beyde wonen(de) te he(re)nthals/
ja(n)ne de wolff wonen(de) te ouwen ja(n)ne va(n) desselle wonen(de) te lar(e)n/
onder gheele a(ut) in allen hue(re)n zaken In for(ma) Cu(m) p(otes)tate s(u)bstituen(di)/
P(ro)mitt(ens) rat(um) cor(am) roesmeer burg(imagistr)[o] buetssele crol scab(inis) no(vem)[br(is)] vi[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2018-09-06 by The Administrator