SAL8160, Act: V°102.2 (170 of 514)
Search Act
previous | next
Act V°102.2  
Act
Date: 1498-11-07

Transcription

2023-11-08 by Walter De Smet
Item de voirs(creven) denijs goelijs in etat(is) ut(supra) in p(rese)ntia heeft/
voe(r) hem zijnen erven en(de) nacomel(ingen) den voirs(creven) gebruede(re)n/
coni(n)ck hue(r) goeden voirg(eruerde) goeden en(de) erfg(oeden) en(de) oick den/
twee gesuste(re)n goelijs voirs(creven) als van eenen r(ijnsche) g(ulden) lijftochten/
die art van meerbeke gecocht heeft op den voirs(creven) claes/
wijlen wijlen goelijs en(de) zijn borghen Dair voe(r) de voirg(enoemde)/
airt van meerbeke geleydt is totten goeden desselfs wijlen/
claes goelijs van nu voirtaen tewighen daghen costeloos/
en(de) scadel(oos) te houden en(de) tontheffen en(de) den selven r(ijnsche) g(ulden)/
lijftochten te v(er)borghen en(de) te bevastighen oft af te legghen/
ad mo(nicionem) aut cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2018-09-06 by The Administrator