SAL8160, Act: V°105.2-R°106.1 (172 of 514)
Search Act
previous | next
Act V°105.2-R°106.1  
Act
Date: 1498-11-06

Transcription

2023-11-16 by Walter De Smet
It(em) alle ande(re) goeden die buyten deylinghen zijn/
blijven staen(de) dair inne m(ijn) he(re) de cancellir/
van brabant inde helicht gericht is en(de) oick/
alle ande(re) goeden en(de) chijsen den selve(n) gebruede(re)n/
toebehoiren(de) oick ongedeylt blijven(de) hebben de/
selve gebruede(re)n malcande(re)n gelooft die te gelijcke/
en(de) in gelijcken porcien te deylen(e) En(de) alle alsulke/
lijfrinten die de voirs(creven) h(er) yweyn wijlen van houthem/
sculdich bleven is die hebben de selve gebruede(re)n/
malcande(re)n gelooft jairl(ijcks) te gelijcken coste te betalene desgel(ijcks)/
oick alsulcke iii(½) sacken rocx erfpachts staen(de) op borghen/
te gelijcke te betalen(e) aen meest(ere) franke putcheys en(de)
//
als van dien drie mudden rocx erffpachts toebehoiren(de)/
willem(me) vand(en) hove briede(r) die de voirs(creven) joncker anthoenijs/
bevasticht heeft voe(r) meye(re) en(de) scepen(en) van loeven(e) op/
tvoirs(creven) hof gelegen te houthem metten toebehoirten en(de)/
op meer ande(re) panden Dair af de selve joncker/
anthoenijs gelooft heeft den selve(n) willem(me) vanden/
tot dien guedinghe en(de) vasticheit te doene voe(r) he(re)/
en(de) hof dair afmen de selve goede houden(de) is ter/
manissen desselfs willems vand(en) hove Heeft gelooft/
de voirs(creven) joncker jan van houthem den voirg(enoemde) joncker/
anthoenijs zijnen brueder van des voirs(creven) steet costel(oos)/
en(de) scadeloos te houden en(de) tontheffen tot ewighen dage(n)/
en(de) de selve guedinge t(er) manissen desselfs willems/
inden voirg(eruerde) hof te doene gelijck de voirs(creven) joncker/
anthoenijs die gelooft heeft te doene It(em) als vand(en)/
costen dien gedaen zijn voe(r) den officiael tot diest/
inden gedinghe tegen de clercken der capellen van ons(er)/
liev(er) vrouwen ten poele inde stad van thienen die hebben/
de selve gebruede(re)n van houthem malcande(re)n gelooft te/
gelijcke te draghen zoe verre zij dair inne met rechte/
gecondampneert wordden en(de) and(er)s niet en(de) die totten/
daghe van heden geschiet en(de) gedaen zijn en(de) niet voirde(r)/
Ende als vande(n) costen die inden selven gedinghe van/
nu voirtaen gebu(r)en en(de) gedaen zullen wordden dair af/
heeft gelooft de voirs(creven) joncker jan den voirg(enoemde) joncker/
anthoenijs zijne(n) brueder costeloos en(de) scadeloos te houden/
en(de) tontheffen en(de) oick van allen v(er)loopen(en) pachten en(de)/
van allen pachten die voirts v(er)schijnen zullen tewige(n) dagen/
dair uut tvoirs(creven) gedinghe spruyten(de) is Geloven(de) voirts/
de selve joncker jan tvoirs(creven) gedinghe met rechte totten ynde/
te v(er)volgen coram eisdem
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2018-09-06 by The Administrator