SAL8160, Act: V°2.4 (2 of 512)
Search Act
previous | next
Act V°2.4  
Act
Date: 1498-06-25

Transcription

2019-10-08 by Hadewijch Masure
Item symoen bellens vorste(r) heeft geclairt bij zijnen eede dat/
hij ten v(er)sueke willems van bierbeke al(ia)s de wildre geleydt/
zijnde uut machte van scepen(en) brieven van loeven(en) tot/
allen den goeden beide have en(de) erve roelofs de langhe/
uut machte vand(en) selven beleyde geweest heeft aen/
lambeert dufay weert inde h(er)berghe geheeten tzweert/
aen m(er)ten de bubbele(re) die zeke(r) rinten van hue(re)n erven/
den voirg(enoemde) roelove sculdich zijn en(de) aen den huerlinck/
van eenen huyse desselfs roelofs gelegen inde craeckhofstrate/
en(de) den selve(en) drie p(er)soene(n) bevolen dat zij vand(er) voirg(eruerde) renten/
en(de) hueringe(n) nyeman(de) betalen en souden dan den voirs(creven) geleydden/
en(de) dit te cundige(n) den voirg(enoemde) roelove en(de) hen dach van rechte/
besceyden des donderdaichs xxvii junii inde banck voe(r) meye(r) en(de) scep(enen)/
van loeven(en) zoe v(er)re zij d(aer) tege(n) allege(ren) wouden cor(am) h(er)meys borch junii xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2018-09-06 by The Administrator