SAL8160, Act: V°4.1 (6 of 512)
Search Act
previous | next
Act V°4.1  
Act
Date: 1498-06-28

Transcription

 by 
Allen den ghenen dat jouffr(ouwe) m(ar)griete van berghen/
wed(uw)[e] jans wijlen van berthem cu(m) tut(ore) en(de) mychiel van/
mille legwercke(r) en(de) hebben samentl(ijck) en(de) elck bezund(er)t/
geconst(itueert) gestelt en(de) geordineert volcomen macht p(ro)cu(ra)cie/
aucto(ti)teit en(de) zunderl(ijck) bevel gegeven meest(er) pete(re)n van /
thielt secret(aris) ons gened(ichs) he(re)n in brab(an)t meest(er) janne/
ghijs licen(ciaet) inden rechten advocaet clase van heyst/
pete(re)n van voe(ren)dale walteru(m) van olmen gheerde vand(en)/
dijcke m(er)cielijs van ov(er)hof p(ro)cur(eur) inden raide van brab(an)t/
meest(er) joos cokeroul henr(icke) borremans a(ut) in allen hue(re)n/
zaken gescillen en(de) bederven die de voirs(creven) (con)stitueerd(er)s/
tsamen oft elck bezundert alsnu uutstaen(de) hebben oft/
namaels hebben zullen moeghen in aelegg(er)s oft (ver)w(er)d(er)s stad/
hoedanich die zijn Geven(de) en(de) verleenen(de) de voirs(creven) (con)stitueerd(er)s/
den voirg(enoemde) hue(re)n p(ro)cur(eur)s en(de) elcken van hen bezund(er)t thoenre/
des(er) l(ette)ren volcomen macht p(ro)cu(ra)cie auct(oriteit) en(de) zunderl(ing) bevel/
alle en(de) iegewelcke de selve hue(r) zaken met rechte te/
v(er)volgen te v(er)antwordden te bescudden en(de) te bedinghen tallen/
plaetsen voe(r) alle gherichten gheestelijcke en(de) weerlijcke en(de)/
tegen eene(n)ygelijcken dair des beshoeven en(de) te doen sal/
moeghen wesen die te wynnen en(de) te v(er)liesen alle gesc(ri)ften/
en(de) libelle ov(er) te geven en(de) te nemen getuygen etc(etera) Cu(m)/
p(otes)tate substituen(di) unu(m) vel plu(r)es p(er) p(redictum) henr(ickum) borremans t(antu)m(od)[o]/
in for(ma) p(ro)mitten(tes) rat(um) sub obliga(ti)[o(n)e] om(n)i bonor(um) eor(um) cor(am) crol burg(imagistr)[o]/
h(er)meys boechout junii xxviii
Contributors
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2018-09-06 by The Administrator