SAL8160, Act: V°4.2 (7 of 512)
Search Act
previous | next
Act V°4.2  
Act
Date: 1498-06-28

Transcription

 by 
Allen dat barbe(re) vand(en) ve(n)ne docht(er) wijlen jans woenen(de)/
te he(re)nthals [cu(m) tut(ore)] heeft geconst(itueert) gestelt en(de) geordineert hue(r) p(ro)cur(eur)s/
en(de) voirgang(er)s willem(me) van leefdale jacop witteman henr(icke)/
van raveschote robbeert loenijs aut in allen hue(re)n zaken gescillen/
en(de) bederven die zij alsnu uutstaen(de) heeft oft namaels/
hebben sal moeghen in aenlegg(er)s oft v(er)w(er)d(er)s stad hoedanich/
die zijn (et)c(etera) in for(ma) p(ro)mitt(ens) rat(um) cum compu(tati)[o(n)e] et revo(cati)[o(n)e]/
cor(am) crol burg(imagistr)[o] hermeys boechout scabinis junii xxviii
Contributors
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2018-09-06 by The Administrator