SAL8160, Act: V°94.2 (158 of 514)
Search Act
previous | next
Act V°94.2  
Act
Date: 1498-10-29

Transcription

2023-10-27 by Walter De Smet
Allen den ghenen dat jouffr(ouwe) jehanne co(m)menairts/
beghijne woenen(de) tairschot cum tuto(r)e heeft geconstit(ueert)/
gestelt en(de) geordineert hue(re)n p(ro)cur(eur)s en(de) voirgangers/
clement segard neve der voirs(creven) constitueerderssen in/
allen hue(re)n zaken gescillen en(de) bederven die zij alsnu/
uutstaende heeft [oft] namaels hebben sal moeghen in/
aenlegg(er)s oft verw(eer)d(er)s stad hoed(anich) die zijn Geven(de)/
en(de) v(er)leenen(de) de voirs(creven) constitueerdersse den voirg(enoemde)/
hue(re)n p(ro)cur(eur) volcomen macht p(ro)cu(ra)cie aucto(r)iteit/
en(de) zunderlinghe bevel alle en(de) yegewelcke de/
selve hue(r) zaken met rechte te v(er)volgen te v(er)antwordde(n)/
te bescudden en(de) te bedinghen tallen plaetsen voe(r)/
alle gherichten gheestelijcke en(de) weerl(ijcke) en(de) teghen/
eene(n)yegelijcken dair des behoeven en(de) te doen sal/
moeghen wesen En(de) desgel(ijcx) (et)c(etera) In for(ma) Cu(m) p(otes)tate/
substituen(di) unu(m) vel plu(r)es cor(am) roosmeer burg(imagistr)[o] py(n)nock/
h(er)meys scabinis octobris xxix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2018-09-06 by The Administrator