SAL8160, Act: V°99.1 (167 of 514)
Search Act
previous | next
Act V°99.1  
Act
Date: 1498-11-05

Transcription

2023-11-08 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) schuld(er)s hebben ghecleert dat zij de voirs(creven)/
financie ghedaen hebben ind(en) name van hen selven/
en(de) van weghen vand(en) ghemeyne(n) dorpe va(n) ottenborch/
mits den welken de voirs(creven) schuld(er)s malcande(re)n gelooft/
hebben soe v(er)re e(n)nich van hen meer oft voirde(r) gheprae(m)t/
wordde het wa(r)e ind(en) jairlijker betalinghe(n) oft bewijse/
nisse der selv(er) dat sij alle die schaden en(de) laste(n) te/
ghelijke ghelde(n) en(de) dinghe(n) sullen ghelijck alle de/
ingheseten(en) van ottenborch dat ghemeynlijck/
ov(er)draghen gheconsenteert en(de) deen den ande(re)n gelooft/
hebben voir meye(re) en(de) scep(enen) van ottenborch ghelijck/
de voirs(creven) schuld(ers) dat gherelateert hebben cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2018-09-06 by The Administrator