SAL8161, Act: R°14.1 (21 of 507)
Search Act
previous | next
Act R°14.1  
Act
Date: 1499-07-10

Transcription

2021-11-06 by Jozef D'Hoore
Cont zij allen lieden dat jan de cuype(re) geheeten de/
wijng(ar)de(re) zone wijlen jans woenen(de) te wynxele int hof/
m(er)ten nackairts in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekynt/
genomen te hebben(e) van he(re)n janne vand(en) poele/
als p(ro)cur(eur) des eerw(er)dichs he(re)n meest(er) claes de ruyte(re)/
proofst van loeven(e) de helicht vanden vleeschthienden/
van velthem en(de) van winxele desselfs eerw(er)dichs he(re)n/
te houden te hebben en(de) te besitten van sint jansmisse/
baptisten lestleden eenen t(er)mijn van drie jae(re)n lanck/
due(re)nde elcx jairs dae(re)nbynnen voi(r) en(de) o(m)me tweelf/
rijns gul(den) te xx st(uvers) tstuck en(de) noch v stuv(er)s halff/
te kermisse en(de) half tsintjansmisse te betalene/
den voirs(creven) p(ro)cur(eur) jairl(ijx) den voirg(eruerden) t(er)mijn lanck due(re)nde/
quol(ibe)t ass(ecutu)m En(de) hier voi(r) zijn borghen als p(ri)ncipael/
schuld(er)s indivisim jan de cuype(re) al(ia)s wijng(ar)de(re) de jonge/
zone des voirs(creven) jans woenen(de) te velthem en(de) goessen/
[vacat] behoude zone des voors(creven) jans de cuype(re)/
des vad(er)s woenen(de) te stockele inde prochie van sinte/
peters woluwe Et p(rim)[(us)] en(de) alle dese vorw(er)den (et)c(etera) cor(am)/
borch zedele(re) julii x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-04-06 by kristiaan magnus