SAL8161, Act: R°14.2-V°14.1 (22 of 507)
Search Act
previous | next
Act R°14.2-V°14.1  
Act
Date: 1499-07-10

Transcription

2021-11-07 by Jozef D'Hoore
Cont zij allen heden dat jan de decke(re) zone wijlen/
airts woenen(de) te welthem in p(rese)ntia heeft genomen/
en(de) bekynt genomen te hebben vand(er) voirs(creven) p(ro)cur(eur)/
dander helicht vander voirg(eruerde) vleeschtienden ut(supra)/
Te houden te hebben en(de) te besitten van sintjansmisse/
lestleden eenen t(er)mijn van drie jae(re)n lanck due(re)nde/
elcx jairs dae(re)nbynnen voer en de o(m)me tweelf rijns/
guld(en) te xx stuv(er)s tstuck ende noch voe(r) vijf stu(ver)s half/
/ te kermisse en(de) half tsintjansmisse te betalene/
den voirg(enoemde) p(ro)cur(eur) jairlijcx den voir(screven) t(er)mijn lanck/
due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] en(de) hier voer is borghe als/
p(ri)ncipael sculde(r) ind(ivisim) pauwels cuerincx caberetter/
et p(ri)mus cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-04-06 by kristiaan magnus