SAL8161, Act: V°12.2 (15 of 507)
Search Act
previous | next
Act V°12.2  
Act
Date: 1499-07-08

Transcription

2021-10-31 by Jozef D'Hoore
Allen dat h(er)jacop emonts p(rie)ste(r) religieux des/
goidshuys vand(en) augustijnen te loeven(e) heeft geconstit(ueert)/
gestelt en(de) geordineert zijn p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s woute(re)n/
vand(en) bruynen geheeten sangwijns vleeschouwe(r) en(de) airde/
van vroenhoven aut In allen sijnen zaken gescillen/
ende bederve(n) die hij alsnu uutstaen(de) heeft oft naemaels/
hebben sal moeghen in aenleggers oft v(er)weerd(er)s stadt/
hoedanich die zijn geven(de) e(t)c(etera) in for(ma) p(ro)mitten(s) rat(um)/
renu(n)cians cum compu(tati)[o(n)e] et revo(cati)[o(n)e] coram pynnock/
burg(imagistr)[o] zedele(re) blanckairt scabinis julii viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-04-06 by kristiaan magnus