SAL8162, Act: R°112.2 (178 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°112.2  
Act
Date: 1500-11-18

Transcription

2022-07-29 by Jos Jonckheer
Nae dien jan bet(er)man nu t(er) tijt rintm(eeste)r vand(en) xii ap(oste)len in/
des(er) stad van loeven(e) comen is bijden raide des(er) stad van loeven(e)/
te kynnen geven(de) hoe de selve ap(oste)len hadde liggen(de) omtr(int)/
ii(½) dach(mael) verlorens lants onder nuwe onder nuwerode die/
te ghelden plach eenen sack corens ts(jae)rs en(de) mits dien/
dat de selve landen ov(er) x oft xii ja(r)en ongewo(n)nen gelegen/
hadden en(de) dae(re)nbynnen gheen p(ro)ffijt gehadt soe hadde de/
voirs(creven) rintm(eeste)r bij advijse vand(en) mombo(r)en der voirs(creven) ap(oste)len/
ten erfpachte uutgegeven de voirs(creven) landen ten erfpachte/
uutgegeven lijsb(etten) heyms alsoe v(er)re den he(re)n van des(er) stad/
dat believen woude en(de) dit boven den chijs en(de) co(m)me(r)/
dair te voren uutgaen(de) op twee halste(re)n rocx erflijcken pacht/
Behalven dat de voirs(creven) lijsb(eth) den voirs(creven) erfpacht loflijck/
veronderpanden soude met eenen dachmael lants/
aldair gelegen op sulcke cond(iti)[e] zoe verre der voirs(creven)/
lijsb(etten) kynde(re)n alle aflivich wordden sonder wettige geboirte/
achter hen te laeten dat de voirs(creven) ii(½) dach(mael) lants toecomen/
soude den voirs(creven) ap(oste)len terflijck in nacomen(de) tijden en(de)/
desen navolgen(de) hebben de voirs(creven) he(re)n van des(er) stad hue(r)/
gemerct der voirs(creven) reden(en) hue(r) consent in desen gegeve(n)/
ende gedragen cor(am) absoloens sub(stitu)[to] ijssche burg(imagistr)[is] tymple/
buetsselle novembr(is) xviii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus