SAL8162, Act: R°12.1 (11 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°12.1  
Act
Date: 1500-07-07

Transcription

2023-11-08 by Jos Jonckheer
Allen den ghenen dat meest(er) airt van thuyl/
heeft geconstitueert gestelt ende geordineert zijnen/
p(ro)cur(eur) ende voirgange(r) willem(me) van leefdale in/
allen zijnen zaken geschillen ende bederven die/
hij alsnu uutstaende heeft oft namaels hebben/
sal moeghen in aenleggers oft v(er)w(er)d(er)s stadt/
hoedanich die zijn Geven(de) ende verleenende/
de voirs(creven) constitueerder den voirg(enoemde) zijnen p(ro)cur(eur) thoenre/
deser l(ette)ren volcomen macht p(ro)cu(ra)acie auctoriteit/
ende zunderlinghe bevel alle en(de) yegewelcke/
(et)c(etera) in forma promitt(ens) rat(um) sub obligacione om(n)i/
bonor(um) suor(um) p(rese)ntiu(m) et futuror(um) renu(n)c(ians) Cu(m)/
compu(tati)[o(n)e] et revo(cati)[o(n)e] cor(am) ijssche burg(imagistr)[o] tymple/
boechout scabinis vii julii vii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus